Log ind Tilmeld nyhedsbrev Telefon: 2422 4411

ERFA-netværk for planlæggere / produktionsplanlæggere

Ønsker du at dele viden, udveksle erfaringer og skabe stærke relationer med ligesindede i et fortrolig forum?

ERFA-netværket har lokal forankring, og giver dig et videnstungt bagland, som du kan trække på i dit daglige arbejde som planlægger.


Hvor mange er der i gruppen?

Mellem 10-15 medlemmer.

Hvilke emner tages op i gruppen?

Her er nogle eksempler på temaer:

 • Etablering af forecast
 • Kommunikation
 • Grov /finplanlægning
 • KPI’er
 • ERP-systemer
 • Implementering af nye produkter
 • Hvilke systemer bruger vi (fordele/ulemper)
 • Salg/indkøb/produktion
 • Ressourceplanlægning
 • Masterdata
 • Dataudtræk og rapportering
 • Prioritering
 • Kultur i hverdagen

Det er gruppen, der sætter dagsordenen, og tovholderen finder oplægsholder eller relevant materiale om temaet, så der er et fælles udgangspunkt for drøftelse.

Hvor holdes møderne?

Gruppens medlemmer skiftes til at være vært, men det er tovholderen, som ordner det praktiske.


Hvem er tovholder?

Der bliver koblet en relevant tovholder* på netværket, som leder møderne, er med til at drive dialogen samt sikre energien og det faglige udbytte i gruppen.

Book et gratis prøvemøde 

*Gruppen er under opstart (maj 2024), og vi er i fuld sving med at finde den rette tovholder.

Du finder fakta om priser m.m. nederst på siden.

FAKTA

Hvor ofte mødes netværket?

Der afholdes 4 møder årligt.

Mødetidspunkt

Møderne ligger som udgangspunkt kl. 8.30-11.30.

Hvad koster det?

Medlem: 1.500 kr. + moms pr. år

Andre: 2.500 kr. + moms pr. år

Book et gratis prøvemøde
Har du spørgsmål eller ønsker du at deltage som gæst på næste netværksmøde?

Her finder du vores kontaktinfo