Log ind Kontakt Tilmeld nyhedsbrev Telefon: 2422 4411

HR og Administration

Ønsker du at dele viden, udveksle erfaringer og skabe stærke relationer med ligesindede i et fortrolig forum?

ERFA-netværket er for medarbejdere, som har HR som en del af arbejdsopgaverne. Netværket har lokal forankring og giver dig gensidig inspiration til at udvikle HR-funktionen og udvikle dig selv i HR.


Hvor mange er der i gruppen?

Mellem 8-15 medlemmer

Hvilke emner tages op i gruppen?

Aktuelle problemstillinger og faglige temaer på strategisk niveau fx :

  • Rekruttering
  • Onboarding
  • Personaleudvikling
  • MUS
  • Arbejdsmiljø
  • Løn
  • Stresshåndtering
  • Personalejura

Hvor holdes møderne?

Gruppens medlemmer skiftes til at være vært, men det er tovholderen, som ordner det praktiske.


Hvem er tovholder?

Lars Schou fra HR Company leder møderne, er med til at drive dialogen samt sikre energien og det faglige udbytte i gruppen. 

Det er gruppen, der sætter dagsordenen, og tovholderen finder oplægsholder eller relevant materiale om temaet, så der er et fælles udgangspunkt for drøftelse.

Vær med til prøvemøde torsdag d. 20. juni kl. 13.00-15.00

FAKTA

Hvor ofte mødes netværket?

Der afholdes 4 møder årligt.

Mødetidspunkt

Netværksmøderne ligger som udgangspunkt kl. 9-12

Hvad koster det?
1.500 kr. + moms pr. år.

Andre: 2.500 kr. + moms pr. år.

Book et gratis prøvemøde

Har du spørgsmål eller ønsker du at deltage som gæst på næste netværksmøde? 

Her finder du vores kontaktinfo