Log ind Tilmeld nyhedsbrev Telefon: 2422 4411

ERFA-netværk for økonomiassistenter

Ønsker du at dele viden, udveksle erfaringer og skabe stærke relationer med ligesindede i et fortrolig forum?

ERFA-netværket har lokal forankring, og giver dig et videnstungt bagland, som du kan trække på i dit daglige arbejde som økonomiassistent.


Hvor mange er der i gruppen?

Mellem 7-12 økonomiassistenter.

Hvilke emner tages op i gruppen?
Aktuelle problemstillinger og faglige temaer såsom:

Videndele om opgaver og systemer

Sparre om processer

Arbejde smartere

Lean


Det er gruppen, der sætter dagsordenen, og tovholderen finder oplægsholder eller relevant materiale om temaet, så der er et fælles udgangspunkt for drøftelse.

Hvor holdes møderne?

Gruppens medlemmer skiftes til at være vært, men det er tovholderen, som ordner det praktiske.


Hvem er tovholder?

Marlene Sparre Ibsen fra Hald & Lie A/S leder møderne, er med til at drive dialogen samt sikre energien og det faglige udbytte i gruppen.

Book et gratis prøvemøde 

FAKTA

Hvor ofte mødes netværket?

Der afholdes 4 møder årligt.

Mødetidspunkt

Møderne varer 3 timer pr. gang, og mødetidspunktet ligger enten fast formiddag eller eftermiddag. Netværket er pt. under opstart, og mødetidspunkt fastsættes på det første møde.

Hvad koster det?

Medlem: 1.500 kr. + moms pr. år

Andre: 2.500 kr. + moms pr. år

Book et gratis prøvemøde
Har du spørgsmål eller ønsker du at deltage som gæst på næste netværksmøde?


Her finder du vores kontaktinfo