Log ind Kontakt Tilmeld nyhedsbrev Telefon: 2422 4411

ERFA-netværk for økonomichefer

Ønsker du at dele viden, udveksle erfaringer og skabe stærke relationer med ligesindede i et fortrolig forum?

ERFA-netværket har lokal forankring, og giver dig et videnstungt bagland, som du kan trække på i dit daglige arbejde som økonomichef eller administrationschef.


Hvor mange er der i gruppen?

Mellem 12-16 økonomichefer.

Hvilke emner tages op i gruppen?

En blanding af faglige -, ledelsesmæssige- og strategiske temaer fx:

  • IT-systemer
  • Budgetværktøjer
  • Medarbejderudvikling, motivation og fastholdelse
  • Personlig trivsel
  • Handlingsplaner / milestones, opfølgning
  • Opkøb og integration af virksomheder
  • Hvordan understøtter vi topledelsen?
  • Forandringsledelse
  • Økonomichefens interne rolle i dag og i fremtiden

Hvor holdes møderne?

Gruppens medlemmer skiftes til at være vært, men det er tovholderen, som ordner det praktiske.


Hvem er tovholder?
Marlene Sparre Ibsen fra Hald & Lie leder møderne, er med til at drive dialogen samt sikre energien og det faglige udbytte i gruppen.

Det er gruppen, der sætter dagsordenen, og tovholderen finder oplægsholder eller relevant materiale om temaet, så der er et fælles udgangspunkt for drøftelse.

Fakta om priser m.m. står nederst på siden.

Netværket er pt. lukket for nye medlemmer. Ønsker du at komme på venteliste? Skriv til os på mail@erhvervskanderborg.dk

Mød Christian H. Hangaard, Økonomidirektør hos DKI Group

"Der er en god stemning i gruppen, og en åbenhed til at dele ud af egne erfaringer. Jeg bruger primært netværket til sparring på dagligdagens udfordringer og oplever, at alle er trygge ved at fortælle om de problemstillinger, der er rundt i de forskellige virksomheder."

FAKTA

Hvor ofte mødes netværket?

Der afholdes 4 møder årligt.

Mødetidspunkt

Netværksmøderne ligger som udgangspunkt kl. 12.30-15.30.

Hvad koster det?

Medlem: 1.500 kr. + moms pr. år

Andre: 2.000 kr. + moms pr. år

Kom på venteliste

Har du spørgsmål eller ønsker du at komme på venteliste til netværket? 

Her finder du vores kontaktinfo