Log ind Tilmeld nyhedsbrev Telefon: 2422 4411

ERFA-netværk - Lean i administationen

Ønsker du at dele viden, udveksle erfaringer og skabe stærke relationer med ligesindede i et fortrolig forum?

ERFA-netværket har lokal forankring, og giver dig et videnstungt bagland, som du kan trække på i dit arbejde med at indføre lean i administrationen. 

Netværksgruppen er foreløbigt sat til at vare 1 år med mulighed for forlængelse, hvis behovet er der.


Hvor mange er der i gruppen?

Mellem 8-12 deltagere. 

Netværksmøderne vil have fokus på:

 • Skabe mere værdi
 • Reducere spildtid
 • Reducere ventetid
 • Minimere rettelser/returløb
 • Overservicering
 • Ineffektive møder
 • 5 S (orden og rydelighed)
 • Lagring af opgaver og e-mails
 • Ansvarsskift
 • Uudnyttet viden
 • Flow i værdikæden
 • Løbende forbedringer

Hvor holdes møderne?

Gruppens medlemmer skiftes til at være vært, men det er tovholderen, som ordner det praktiske.


Hvem er tovholder?
Hans Kristian Nielsen fra ErhvervSkanderborg. Tovholderen leder møderne, er med til at drive dialogen samt sikre energien og det faglige udbytte i gruppen.

Det er gruppen, der sætter dagsordenen, og tovholderen finder oplægsholder eller relevant materiale om temaet, så der er et fælles udgangspunkt for drøftelse.

Kom med til opstartsmøde den 7/9-21

Ring eller skriv til Hans Kristian, hvis du ønsker at deltage i opstartsmødet/netværket - du finder hans kontaktinfo her

FAKTA

Hvor ofte mødes netværket?

Der afholdes 4 møder årligt.

Mødetidspunkt

Netværksmøderne ligger som udgangspunkt kl. 13.00-16.00.

Hvad koster det?

Medlem: 1.500 kr. + moms pr. år

Andre: 2.500 kr. + moms pr. år

Interesseret i netværket?

Har du spørgsmål eller ønsker du at komme med i netværksgruppen - så tag fat i os!

Her finder du vores kontaktinfo