Log ind Tilmeld nyhedsbrev Telefon: 2422 4411

ERFA-netværk for Kvalitet, Miljø & Sikkerhed

Ønsker du at dele viden, udveksle erfaringer og skabe stærke relationer med ligesindede i et fortrolig forum?

ERFA-netværket har lokal forankring, og giver dig et videnstungt bagland, som du kan trække på i dit daglige arbejde som ansvarlig for kvalitet, miljø og/eller sikkerhed.

Hvor mange er der i gruppen?

Mellem 10-15 medlemmer.

Hvilke emner tages op i gruppen?

En blanding af faglige -, ledelsesmæssige- og strategiske temaer fx:

  • Ulykkesforebyggelse & sikkerhedskultur
  • Energi- og klimastrategier
  • ISO 9000, ISO 14000 og ISO 45000
  • CSR / bæredygtighed / Verdensmål
  • Systemer – dokumentationskrav
  • Audit og auditorrollen
  • REACH og kemiske stoffer
  • Affaldsregler og miljøgodkendelse
  • Regler for arbejdsmiljøorganisationen
  • Kompetenceudvikling og efteruddannelse

Hvor holdes møderne?

Gruppens medlemmer skiftes til at være vært, men det er tovholderen, som ordner det praktiske med at indkalde til møderne.


Hvem er tovholder?

Anette Østerby fra Avichem ApS leder møderne, er med til at drive dialogen samt sikre energien og det faglige udbytte i gruppen.

Det er gruppen, der sætter dagsordenen og beslutter hvilke temaer, der skal diskuteres. Møderne veksler mellem et oplæg og erfaringsudveksling, hvor deltagerne inspirerer hinanden ift. hvordan opgaver kan gribes an og hvilke materialer og metoder, der kan anvendes i det daglige arbejde.

Fakta om priser m.m. står nederst på siden.

Book et prøvemøde

Mød Niels Jørgen Hedegaard, AVK International A/S

"Netværket giver mig god indsigt i lovgivning og standarder - og der er mange gode input at hente, når de andre fortæller, hvordan de griber opgaven an i deres virksomhed. Ingen tvivl om, at de gode input har sparet os for både tid og penge."

FAKTA

Hvor ofte mødes netværket?

Der afholdes 4 møder årligt.

Mødetidspunkt

Netværksmøderne ligger som udgangspunkt kl. 9.00-12.00.

Hvad koster det?

Medlem: 1.500 kr. + moms pr. år

Andre: 2.500 kr. + moms pr. år

Book et gratis prøvemøde

Har du spørgsmål eller ønsker du at deltage som gæst på næste netværksmøde? 

Her finder du vores kontaktinfo