Log ind Tilmeld nyhedsbrev Telefon: 2422 4411

ERFA-netværk for mellemledere

Ønsker du at dele viden, udveksle erfaringer og skabe stærke relationer med ligesindede i et fortrolig forum?

ERFA-netværket har lokal forankring, og giver dig et videnstungt bagland, som du kan trække på i dit arbejde som mellemleder. 


Hvor mange er der i gruppen?

Mellem 7-14 mellemledere

Hvilke emner tages op i gruppen?

En blanding af faglige -, ledelsesmæssige temaer fx:

  • Lede opad og på tværs
  • Uddelegering
  • Drift vs udvikling
  • Trivsel
  • Kommunikation og præsentation
  • Udviklende dialoger
  • Målsætning og succes

Hvor holdes møderne?

Gruppens medlemmer skiftes til at være vært, men det er tovholderen, som ordner det praktiske.


Hvem er tovholder?

Troels Brink fra KONKORDIA ApS leder møderne, er med til at drive dialogen samt sikre energien og det faglige udbytte i gruppen.

Det er gruppen, der sætter dagsordenen, og tovholderen finder oplægsholder eller relevant materiale om temaet, så der er et fælles udgangspunkt for drøftelse.

Fakta om priser m.m. står nederst på siden.

Book et prøvemøde

Mød Anna Bang Trudslev, CAD Partner

"Jeg glæder mig hver gang til at komme i netværket. Her har jeg fået ”lederkollegaer” fra forskellige virksomheder, og vi har et fælles rum, hvor vi kan sparre med hinanden om både udfordringer og oplevelser, som vi ofte kan spejle os i.

Jeg går altid derfra med noget. Det kan være en løsning på en udfordring jeg har, som vi har vendt, og jeg får forskellige input eller en ny idé til en indsats på fx medarbejderudvikling."

FAKTA

Hvor ofte mødes netværket?

Der afholdes 9 møder årligt.

Mødetidspunkt

Netværksmøderne ligger som udgangspunkt kl. 8.30-10.00.

Hvad koster det?

Medlem: 2.950 kr. + moms pr. år

Andre: 5.500 kr. + moms pr. år

Book et gratis prøvemøde

Har du spørgsmål eller ønsker du at deltage som gæst på næste netværksmøde? 

Her finder du vores kontaktinfo