Log ind Tilmeld nyhedsbrev Telefon: 2422 4411

PitStop for direktører

Ønsker du at dele viden, udveksle erfaringer og skabe stærke relationer med ligesindede i et fortrolig forum?

Netværket har lokal forankring, og giver dig et videnstungt bagland, som du kan trække på i dit arbejde som direktør/ejerleder. Her kan du få sparring på hverdagens udfordringer, herunder forretningsudvikling og det personlige lederskab.


Hvor mange er der i gruppen?

Mellem 7-16 direktører/mellemledere. Vi driver pt. 2 netværksgrupper for direktører.

Hvilke emner tages op i gruppen?

Den ene netværksgruppe (nr. 5) arbejder med virksomhedsledelse generelt samt de emner, som gruppen løbende ønsker bliver taget op i gruppen.

Den anden netværksgruppe (nr. 6) arbejder mere struktureret med temaer fx 

  • Hvad er målet med din virksomhed
  • Markedsføring / Salg
  • Uddelegering / Involvering
  • Hvordan kan jeg blive mere undværlig og ikke i så høj grad en del af driften
  • Produktudvikling

Hvor holdes møderne?

Gruppens medlemmer skiftes til at være vært, men det er tovholderen, som ordner det praktiske.


Hvem er tovholder?

Tanja Hai er tovholder for gruppe 5.

Troels Brink fra KONKORDIA ApS er tovholder for gruppe 6. 

Tovholderen leder møderne, er med til at drive dialogen samt sikre energien og det faglige udbytte i gruppen.

Det er gruppen, der sætter dagsordenen, og tovholderen finder oplægsholder eller relevant materiale om temaet, så der er et fælles udgangspunkt for drøftelse.

Fakta om priser m.m. står nederst på siden.

Book et prøvemøde

Mød Morten G. Sørensen, PIT Hegn A/S - medlem af gruppe 5

”Netværket er for mig et fortroligt forum, hvor bekymringer og sejre kan deles. Jeg kan hente sparring fra virksomheder med samme størrelse og udfordringer som min egen virksomhed – og det er meget givende at høre, hvordan de andre har løst konkrete udfordringer med fx IT, kunder eller personale. Møderne giver mig også et afbræk fra hverdagen, hvor der er tid til at få nye ideer. Vi har et stærkt venskab, og vi er gode til at hjælpe hinanden i netværket – det styrker både mig og min virksomhed.”

FAKTA

Netværksgruppe 5

Holder 6 møder årligt.

Mødetidspunkt aftales med tovholder.


Hvad koster det?

Medlem: 3.000 kr. + moms pr. år.

Andre: 4.000 kr. + moms pr. år.

Netværksgruppe 6 

Holder 7 møder årligt.

Mødetidspunkt aftales med tovholder.


Hvad koster det?

Medlem: 3.500 kr. + moms pr. år.

Andre: 4.500 kr. + moms pr. år.

Book et gratis prøvemøde

Har du spørgsmål eller ønsker du at deltage som gæst på næste netværksmøde? 

Her finder du vores kontaktinfo