Formål, vision og mission

Foreningens vedtægtsbestemte formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse, fremme erhvervsudvikling og yde erhvervsservice til alle erhverv i Skanderborg kommune.

Vision
ErhvervSkanderborg vil skabe vækst i Danmarks mest aktive erhvervskommune

Mission
Vi arbejder for at skabe dynamik, sammenhængskraft og virkelyst blandt alle, der driver virksomhed i Skanderborg Kommune. Vi skaber netværk, styrker handlemuligheder og forener kræfterne om dialog med interessenter, der kan påvirke rammevilkår og muligheder for områdets erhvervsliv.

Du kan se ErhvervSkanderborgs strategiplan her