Log ind Tilmeld nyhedsbrev Telefon: 2422 4411

ERFA-netværk for solo-selvstændige

Ønsker du at dele viden, udveksle erfaringer og skabe stærke relationer med ligesindede i et fortrolig forum?

ERFA-netværket har lokal forankring, og giver dig et videnstungt bagland, som du kan trække på i dit daglige arbejde i din egen virksomhed. Soloselvstændige har mange forskellige kasketter på, og det kan være stor støtte at have et netværk af "kollegaer" at sparre med.

Hvor mange er der i gruppen?

Mellem 7-12 medlemmer. 

Der er både medlemmer, som har været i gang 1-2 år og medlemmer med flere års erfaring. Vi oplever, at det er med til at give en god dynamik i gruppen - og du vil naturligvis få mest mulig værdi, hvis du er åben overfor nye input. Netværket er ikke for iværksættere.

Hvilke emner tages op i gruppen?

Aktuelle problemstillinger og faglige temaer fx :

  • Balance mellem arbejde og privatliv
  • Prissætning
  • Tidsstyring
  • Opsøgende salg
  • Kundeoplevelser i markedsføring
  • Synliggøre hjemmeside
  • Kundeservice
  • Forsikring og pension
  • Databehandler-aftaler
  • Samarbejdskontrakter

Hvor holdes møderne?

Alle møder holdes hos ErhvervSkanderborg, Adelgade 38, 8660 Skanderborg. Alle deltagere skiftes til at medbringe morgenmad, ErhvervSkanderborg står for kaffe og te. 


Hvem er tovholder?

Lise Vind er tovholder. Hun står for det praktiske, leder møderne, er med til at drive dialogen samt sikre energien og det faglige udbytte i gruppen. Lise driver selv egen virksomhed og er vant til den faciliterende rolle. 

Det er gruppen, der sætter dagsordenen, og tovholderen finder oplægsholder eller relevant materiale om temaet, så der er et fælles udgangspunkt for drøftelse.

Book et prøvemøde

FAKTA

Hvor ofte mødes netværket?

Der afholdes 6 møder årligt.

Mødetidspunkt

Netværksmøderne varer 2 timer pr. gang og ligger pt. kl. 8.30-10.30.

Hvad koster det?

Medlem: 1.500 kr. + moms pr. år

Andre: 2.500 kr. + moms pr. år

Book et gratis prøvemøde

Har du spørgsmål eller ønsker du at deltage som gæst på næste netværksmøde? 

Her finder du vores kontaktinfo