Log ind Tilmeld nyhedsbrev Telefon: 2422 4411

ERFA-netværk for direktionssekretærer

Ønsker du at dele viden, udveksle erfaringer og skabe stærke relationer med ligesindede i et fortrolig forum?

ERFA-netværket har lokal forankring, og giver dig et videnstungt bagland, som du kan trække på i dit arbejde som direktionssekretær.

Hvor mange er der i gruppen?

Mellem 10-15 direktionssekretærer.

Hvilke emner tages op i gruppen?

Aktuelle problemstillinger og faglige temaer fx

  • Sygefravær
  • Lean i produktionen
  • Arbejdsmiljøregler
  • Morgendagens ledelseskompetencer
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere

Hvor holdes møderne?

Gruppens medlemmer skiftes til at være vært, men det er tovholderen, som ordner det praktiske.


Hvem er tovholder?

Troels Brink fra KONKORDIA ApS leder møderne, er med til at drive dialogen samt sikre energien og det faglige udbytte i gruppen.

Det er gruppen, der sætter dagsordenen, og tovholderen finder oplægsholder eller relevant materiale om temaet, så der er et fælles udgangspunkt for drøftelse.

Book et prøvemøde

FAKTA

Hvor ofte mødes netværket?

Der afholdes 4 møder årligt.

Mødetidspunkt

Netværksmøderne ligger som udgangspunkt kl. 8.30-11.30.

Hvad koster det?

1.500 kr. + moms pr. år.

Book et gratis prøvemøde

Har du spørgsmål eller ønsker du at deltage som gæst på næste netværksmøde? 

Her finder du vores kontaktinfo