Log ind Tilmeld nyhedsbrev Telefon: 2422 4411

Infomøde om nye krav til sortering af affald i virksomheder

Nye krav til sortering af husholdningslignende affald

Fra den 31. december 2022 er det et krav, at arbejdspladser sorterer husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger.

De nye fælles sorteringsregler indføres nationalt, og betyder sortering af affaldet i 10 forskellige materialer.

Reglerne skal sikre, at vi sorterer vores affald i endnu højere grad – også når vi er på arbejde. Kravene udspringer af folketingets klimaplan fra 2020. Den overordnede målsætning er, at en mere ensartet affaldssortering kan sikre bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Vi er godt i gang, men der er potentiale for, at vi kan blive endnu bedre og sortere flere typer affald.

Derfor inviterer vi sammen med Renosyd til infomøde, hvor du kan blive klogere på:

  1. Baggrunden for den nye lovgivning
  2. Hvad er husholdningslignende affald?
  3. Hvilke muligheder har virksomheder i forhold til valg af renovatør?

Der vil også være mulighed for at få en rundvisning på affaldsforbrændingsanlægget på Norgesvej i Skanderborg. 

Selvom der skal sorteres mere, vil der fortsat være affald, som skal udnyttes på en miljømæssig forsvarlig og sikker måde til produktion af elektricitet og varme.

Arrangementet er gratis for alle virksomheder i Skanderborg kommune.

onsdag den 22. februar 2023
Kl. 15.30-.17.30

Renosyd, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

14. februar 2023

Medlem
GRATIS
Andre
GRATIS

Tilmeld
Erhvervschef
Marianne Kristensen
T: 30 35 25 85
M: mak|erhvervskanderborg.dk