Log ind Tilmeld nyhedsbrev Telefon: 2422 4411

Styrk kulturen i din virksomhed!

En virksomheds kultur skabes af de mennesker, som er i de enkelte afdelinger og samspillet imellem disse.

Mange ledere i virksomheder oplever imidlertid udfordringer blandt deres medarbejdere. Ofte skyldes det private forhold, som kommer til udtryk i samspillet med kolleger.

Uoverensstemmelser eller direkte konflikter forstærkes i spændingsfeltet mellem forskellige persontyper og kommunikationsformer, som er stærkt indlejret i den enkeltes personlighed og tidligere oplevelser og erfaringer. Dårlig kommunikation er ofte årsagen til, at konflikter optrappes.

Få et indblik i, hvad der former kulturen i en virksomhed. Du får afprøvet redskaber, der kan bidrage til bedre kommunikation og en styrket trivsel på arbejdspladsen, og som kan have en afsmittende effekt hele vejen rundt i virksomheden.


Du får indsigt i:

  • Persontyper
  • Kommunikationsformer
  • Konflikthåndtering

Dit udbytte

Oplægget giver dig konkrete redskaber, som er lige til at tage med hjem samt et solidt fagligt fundament for det videre arbejde med virksomhedskultur.

Som leder vil du således blive bevidst om din egen og dine medarbejderes indvirkning på virksomhedens kultur, og hvordan en sund kultur kan styrkes og videreudvikles. Og hvordan denne udvikling kan foregå på en måde, hvor alle er med.

Om oplægsholderen

Ulla Hjøllund Linderoth fra Ceremanus. Hun har i mange år udviklet og styrket arbejdskulturen i bl.a. private virksomheder. Ulla er lektor i biologi og har derigennem indsigt i menneskers adfærd og fysiologi og i større systemer, hvilket løbende inddrages i hendes foredrag.

Ulla har erfaring som både underviser, foredragsholder og forfatter.

Arrangementet er gratis for medlemmer af både ErhvervSkanderborg og Lederne - tilmelding påkrævet. Afbud senest 24 timer før arrangementet afholdes.

Vi glæder os til at se dig!

Oplægsholder

Ulla Hjøllund Linderoth

tirsdag den 5. december 2023
Kl. 14:00-16:00

Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11, 8680 Ry

ErhvervSkanderborg & Lederne

27. november 2023

Medlem
GRATIS
Andre
GRATIS

Tilmeld
Erhvervschef
Marianne Kristensen
T: 30 35 25 85
M: mak|erhvervskanderborg.dk