Log ind Tilmeld nyhedsbrev Telefon: 2422 4411

Dagsorden for Generalforsamling i ErhvervSkanderborg

Tid: Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 18.15-19.15

Sted: Kamstrup, Industrivej 51, 8660 Skanderborg


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning ved formanden

3. Foreningens regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse

4. Budget fremlægges til orientering

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår at indføre pristalsreguleringer på kontingentet hvert andet år, første gang i 2024.


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Charlotte Riberholt: Skanderborg Park er i 2021 trådt ud af bestyrelsen, og 1. suppleant Niels Sparre, INDKOM er indtrådt.

Susanne Talbo: Sparekassen Kronjylland, Jan Weier: Homag Danmark A/S og Jens Andreasen: Kamstrup A/S er på valg og modtager alle genvalg.

Niels Sparre er også på valg (han er trådt ind i bestyrelsen som suppleant for Charlotte Riberholt) – Niels Sparre modtager også genvalg.

Morten Kohsel: Kohsel A/S, Peter Rose Nøhr: Stilling Køl & El ApS og Annemette Fuglsang: RenoSyd A/S er ikke på valg.

Derudover opstiller Henrik Hahn-Nissen, Influenter-Group ApS.

8. Valg af suppleanter:
Bo Zacher Nielsen: Periti ApS genopstiller
Jacob Fjord Nielsen, Hørning Installation ApS stiller op.

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.