Log ind Tilmeld nyhedsbrev Telefon: 2422 4411

Dagsorden for Generalforsamling 2021

Tirsdag den 16. marts 2021 kl.16.00-17.40

Online.

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning ved formanden 
 3. Foreningens regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse
 4. Budget fremlægges til orientering
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår en omlægning af kontingentstrukturen. Denne begrundes primært i, at kontoret er underbemandet. Vi oplever, at det ikke er muligt at servicere vores stigende medlemsskare på tilfredsstillende niveau. Omlægning vil træde i kraft fra 2022.

  Kontingentsatserne ser således ud nu (Pris pr. år, ekskl. moms ekskl. ejer):

  Nyetablerede virksomheder med CVR under 1 år: Kr. 525
  1 ansat: Kr. 1.050
  2-9 ansatte: Kr. 1.575
  10-25 ansatte: Kr. 2.625
  26-99 ansatte: Kr. 4.200
  100-199 ansatte: Kr. 5.775
  200+ ansatte: Kr. 7.875

  Forslag til ny struktur ser således ud (Pris pr. år, ekskl. moms inkl. ejer):

  Nyetablerede virksomheder med CVR under 1 år: Kr. 600
  1 ansat Kr. 1.200
  2-4 ansatte Kr. 1.800
  5-9 ansatte Kr. 2.000
  10-20 ansatte Kr. 3.300
  21-50 ansatte Kr. 5.300
  51-99 ansatte Kr. 6.000
  100-199 ansatte kr. 8.000
  >200 ansatte Kr.11.000

 6. Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Morten Kohsel: Kohsel A/S, Peter Rose Nøhr: Stilling Køl & El ApS og Helle Kloster: Pure Green er på valg. Morten Kohsel og Peter Rose Nøhr modtager genvalg. Helle Kloster modtager ikke genvalg.
 8. Valg af suppleanter
  Thomas Kragh: Kragh IT ApS og Niels Sparre: PeopleTools ApS er på valg. Niels Sparre modtager genvalg. Thomas Kragh modtager ikke genvalg.
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt