Dialogmøde med Teknik & Miljø

Skanderborg Kommune og ErhvervSkanderborg afholder hvert år et dialogmøde for at styrke samarbejdet mellem bygningsmyndigheden og de lokale virksomheder.

Dialogmødet er målrettet projekterende, byggefirmaer, håndværkere, entreprenører og andre med interesse for byggeri.

Program
Velkomst
Oplæg ved Byg & Ejendom

  • Nyt vedrørende bygningsreglement og byggelovgivning
  • Afslutning af byggesager og ibrugtagningstilladelse
  • Filarkiv og beskyttelse af følsomme personoplysninger
  • Andet vedrørende byggesag
  • Sagsbehandling af sager i landzone og sager omhandlende af naturbeskyttelsesloven

Oplæg ved natur & Miljøafdelingen

  • Spildevand i byerne herunder separat kloakering
  • Spildevand i det åbne land
  • Jordflytning
  • Anmeldelse af midlertidig aktivitet og byggeaffald

Evaluering af mødet

  • Forslag til emner til kommende møder

Der er pause undervejs, hvor Skanderborg Kommune er vært ved kaffe & kage.

Bemærk! Der afholdes særskilt møde vedrørerende nye kommunale projekter torsdag den 14. marts kl. 15.30-17.30 på Fælleden. Læs mere her!

Arrangementet er gratis for alle, tilmelding nødvendig.

Hent hele invitationen her - send den gerne videre, hvis du kender andre, som mødet er relevant for.

Vi glæder os til at se dig!

HUSK SIDSTE TILMELDING: ons, 20/02/2019 - 23:59

Arrangements informationer
Dato: 
Torsdag, 28 februar, 2019 - 15:00 til 17:00
Arrangementet afholdes hos: 
Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg (byrådssalen).
Arrangør: 

ErhvervSkanderborg

Henvendelse: 

ErhvervSkanderborg

tlf: 30 35 25 85 / 24 22 44 11

email: mail@erhvervskanderborg.dk

cvr: 32168132

Pris: 
0,00 kr.
Arrangementet er lukket for tilmelding